Categories
ต้นไม้คู่บ้าน

สนใบพาย ไม้ประดับยอดฮิต

  สนใบพายเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีอายุยืนยาวเป็น 100 ปี ต้นไม้มงคล มีลำต้นและพุ่มใบที่คงความเขียวงามอยู่ตลอดเวลา คนจีนยกให้เป็นสัญลักษณ์ของ ความสง่างาม ความกล้าหาญและ มิตรภาพที่ยั่งยืน ที่จะยังคงอยู่แม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากก็ตาม อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งทางจิตใจรวมถึงมีอายุมั่นขวัญยืนอีกด้วยต้นสนใบพาย ถึงแม้จะเป็นต้นไม้เมืองหนาวก็ตาม แต่มันมีความทนทาน และทนแล้ง ตามความเชื่อจึงเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นไม้เสริมทรัพย์ บ้านไหนปลูกก็ยิ่งเสริมให้มีแต่ความมั่นคง มั่งคั่ง

การปลูกเลี้ยง

  • สำหรับนำเมล็ดที่ได้ไปแช่น้ำอุ่นประมาณครึ่งชั่วโมง
  • เตรียมภาชนะที่มีฝาปิด และนำสำลีวางรองไว้  ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5-6 วัน เมล็ดจะงอกรากออกมา ให้นำต้นกล้าไปปลูกในถุงดำ
  • นำดินผสมกับปุ๋ยหมักแล้วทำการปลูกลงถุงดำ และเมื่อปลูกเสร็จแล้วให้รดน้ำแต่ไม่ต้องมาก
  • เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ให้นำออกมาปลูกในพื้นที่ที่ต้องการปลูก

วิธีการดูแลต้นสนใบพาย

ดิน :สามารถปลูกได้ในดินทั่วไป และยิ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย  ทนดินต่อเค็มได้ดี

น้ำ: สนใบพายเป็นต้นไม้ที่ชอบน้อยถึงปานกลาง และทนแล้ง รดน้ำเพียงวันละครั้งหรือจะใช้วิธีการสังเกตว่าเริ่มแห้งค่อยรดน้ำเพิ่มก็ได้แสงแดดต้นสนใบพายนั้นชื่นชอบแแสงแดดที่รำไรถึงแดดจัด

ปุ๋ย-ยา      

สามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยมูลสัตว์ เคมี ชีวภาพ เน้นใส่ปุ๋ยไม่มากแต่บ่อย 1-2 ครั้ง/เดือน จะดีที่สุด บางคนให้มากไปเพราะอยากให้ต้นไม้โตเร็ว แต่จริงๆ ถ้าหากใส่มากเกินไปก็จะไหม้ หรือใบเหลือง นั่นก็เกิดจากการให้ปุ๋ยคอกมากเกินไป ที่ดีใส่ปุ๋ยทีละน้อยๆ ดีกว่า หากเป็นปุ๋ยคอก 2-3 กำมือ/ครั้ง สำหรับต้นใหญ่ก็น่าจะเพียงพอ อาศัยใส่บ่อยๆ ประมาณ 15-30 วัน/ครั้ง ให้ต้นไม้ได้กินปุ๋ยสม่ำเสมอและมีความต่อเนื่อง

โรคพืชที่เกิดกับสนใบพาย

สำหรับสนใบพายนั้นเรื่องโรคแมลงรบกวนนั้นน้อย ทำให้ใช้สารเคมีในการปลูกเลี้ยงน้อยตามไปด้วย ร้ายแรงที่สุดก็มีแค่หนอนกินใบเท่านั้น หรือมีอาจมีโรคเชื้อรา-แบคทีเรีย อย่างที่บอกคือ ไม่ค่อยชอบน้ำที่ชื่นแฉะก็จะทำให้รากเน่าบ้าง แต่จะพบเฉพาะในฤดูฝนที่วัสดุปลูกระบายน้ำไม่ดีเท่านั้น แต่ถ้าดินระบายน้ำดีก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลย

#สนใบพาย #ต้นไม้ยอดนิยม #ต้นไม้น่าปลูก