เนื้อดิบไม่เหมาะที่จะเป็นอาหารสุนัข

เนื้อดิบไม่เหมาะที่จะเป็นอาหารสุนัข

หลายคนคิดว่าการให้อาหารสุนัขด้วยเนื้อดิบอาจไม่เป็นอันตรายอะไรกับพวกมัน แต่จากการศึกษาพบว่า ในเนื้อดิบเต็มไปด้วยแบคทีเรียจำนวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อสุนัขได้

นักวิจัยชาวสวีเดนได้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์เนื้อดิบเลี้ยงสุนัข จำนวน 60 ยี่ห้อที่วางจำหน่ายในยุโรป พบการปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น อีโคไล ซัลโมเนลลา คลอสติเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ และแคมไพโลแบคเตอร์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในสุนัขและมนุษย์ 

การพบเชื้ออีโคไลในเนื้อดิบเลี้ยงสุนัข แสดงถึงการปนเปื้อนของอุจจาระ เนื่องจากแบคทีเรียชนิดดังกล่าวพบได้ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ อีกทั้งยังบ่งชี้สุขอนามัยที่ไม่ดีในกระบวนการแปรรูปเนื้อดิบด้วย

เนื้อดิบเลี้ยงสุนัข เป็นเนื้อดิบสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์โดยคุณภาพจะแตกต่างจากเนื้อสัตว์ที่มนุษย์บริโภค เพราะเนื้อที่มนุษย์บริโภคจะถูกควบคุมคุณภาพอย่างหนาแน่น ด้วยการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ขณะที่เนื้อสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์มักไม่ถูกควบคุมคุณภาพหรือผ่านกระบวนการทดสอบแบคทีเรียเท่าใดนัก

เนื้อดิบมีความเสี่ยงต่อมนุษย์อย่างไร

การให้สัตว์เลี้ยงกินเนื้อดิบเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียซึ่งทำให้เกิดโรคได้ โดยสัตว์เลี้ยงจะสัมผัสกับของเหลวในเนื้อสัตว์ และปากของสุนัขเมื่อกินเนื้อดิบก็จะกักเก็บแบคทีเรียไว้ในปาก ถ่ายทอดสู่มนุษย์ผ่านการเลียและการจูบ ดังนั้น เมื่อคุณมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

สุนัขสามารถกินเนื้อดิบได้หรือไม่

สุนัขสามารถกินเนื้อดิบได้ เพราะกระเพาะอาหารและลำไส้ถูกออกแบบมาให้มีความแตกต่างจากมนุษย์โดยมันสามารถย่อยเนื้อดิบได้ ในขณะเดียวกันการกินเนื้อดิบก็อาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรีย เช่น อีโคไล ซัลโมเนลลา คลอสติเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ และแคมไพโลแบคเตอร์ ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษและท้องร่วงได้

เมื่อสุนัขกินเนื้อดิบและต้องเผชิญกับอาการป่วยทำให้มันต้องพึ่งการรักษาด้วยสเตียรอยด์หรือเคมีบำบัด ซึ่งจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงในอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตาม จึงไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงกินเนื้อดิบ เนื่องจากเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ท้องร่วง อาหารเป็นพิษได้ ในกรณีร้ายแรงอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

การให้สัตว์เลี้ยงรับประทานอาหารจำพวกเนื้อ ควรปรุงให้สุก เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค นอกจากนี้ การได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของสุนัข จึงควรเสริมด้วยอาหารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหรือภาวะขาดสารอาหาร

แม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่พบปัญหาจากการใช้เนื้อดิบในการเลี้ยงสุนัข แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัข จึงควรระมัดระวังในการปรุงอาหารจำพวกเนื้ออยู่เสมอ

เครดิตภาพ : playbarkrun.com, theconversation.com

#เนื้อดิบไม่ใช่อาหารสุนัข #สัตว์เลี้ยงแสนรู้ #การเลี้ยงสัตว์

OUR PARTNER