ทำความรู้จัก ‘กระท่อม’ พืชที่มีสรรพคุณทางยาที่กำลังถูกทดลองใช้ในทางการแพทย์

ทำความรู้จัก ‘กระท่อม’ พืชที่มีสรรพคุณทางยาที่กำลังถูกทดลองใช้ในทางการแพทย์ จัดสวนหน้าบ้าน ต้นไม้มงคล สัตว์เลี้ยงน่ารัก ทริคจัดสวน วิธีเลี้ยง หมา แมว หมู นก

กระท่อม คือ พืชในวงศ์ของต้นเข็มและกาแฟ แต่จัดเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีคนใช้กระท่อมไปในทางอันตราย คือ ใช้เป็นพืชเพื่อใช้เสพเหมือนกับสารเสพติดทำให้กระท่อมกลายเป็นพืชในกลุ่มสารเสพติดที่ถูกสั่งห้ามปลุกหรือมีไว้ในครอบครองแต่ก็มีการใช้ใบกระท่อมเพื่อรักษาการติดเชื้อในลำไส้ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดไข้ บรรเทาอาการไอและท้องร่วง โดยใช้ใบสดหรือใบแห้งมาเคี้ยว สูบ หรือชงเป็นน้ำชา สารสำคัญที่พบในใบกระท่อมคือ ไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีการใช้ใบกระท่อมในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อกดความรู้สึกเมื่อยล้า และให้สามารถทำงานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้มีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ ได้มีการพิจารณาให้มีพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นท้องที่ที่ให้เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 หลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเตรียมการรองรับเป็นที่พื้นที่นำร่องครบทุกขั้นตอนแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อวาระพิจารณาดังกล่าว และมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามในประกาศต่อไป

รายชื่อพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย 10 จังหวัด 10 อำเภอ 19 ตำบล 1 เทศบาล 110 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ที่สามารถปลูกต้นกระท่อมเพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษารองรับนโยบายการปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากสารเสพติด

  1. จังหวัดนนทบุรี บ้านคลองหนึ่ง หมู่ 10 ในตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย
  2. จังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 12 ในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง
  3. จังหวัดนครศรีธรมราช 8 หมู่บ้าน ในตําบลคลองเส อําเภอถ้ำพรรณราย
  4. จังหวัดกระบี 9 หมู่บ้าน ในตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม
  5. จังหวัดพังงา 7 หมู่บ้าน ในตําบลลําภู อําเภอท้ายเหมือง
  6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 65 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 25 ชุมนุม ในตําบลเพิ่มพูนทรัพย์, ทุ่งเตาใหม่, น้ำพุ คลองปราบ, ควนสุบรรณ, ควรศรี, ท่าชี, ลําพูน, ทุ่งเตา, พรุพี, และนาสาร อําเภอบ้านนาสาร
  7. จังหวัดระนอง 5 หมู่บ้าน ในตําบลละอุ่นเหนือ อําเภอละอุ่น
  8. จังหวัดชุมพร 1 หมู่บ้าน ในตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร
  9. จังหวัดตรัง 4 หมู่บ้าน ในตําบลในเตา อําเภอห้วยยอด
  10. จังหวัดพัทลุง 9 หมู่บ้าน ในตําบลลําสิทธ์ อําเภอศรีนครินทร์

เดิมกระท่อมจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามความใน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ยาเสพติดให้โทษ โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษกำลังมีการร่างและทดลองปลูกกระท่อมเพื่อการรักษาและถอดกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยในตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอบรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เครดิตรูปภาพ thairath.co.th, mgronline.com, sanook.com

ลิงก์เพิ่มเติม :

เจาะเงื่อนไขการใช้พืชกระท่อม หลังปลดออกจากบัญชียาเสพติด

#กระท่อม #กระท่อมเพื่อการรักษา #กระท่อมในทางการแพทย์

OUR PARTNER