Categories
ทริคการแต่งสวนและเลี้ยงสัตว์

เกร็ดความรู้ในการปลูกต้นไม้ในกระถางโมเดิร์นได้อย่างไร

 

แน่นอนว่าในปัจจุบันเช่นการปลูกต้นไม้กำลังมาแรงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรามีเวลาที่จะอยู่กับบ้านและมีเวลาทำงานอดิเรกกันมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เราได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มาแนะนำกันนั่นก็คือกระถางโมเดิร์น ซึ่งบอกเลยว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีลักษณะรูปแบบที่มีความสวยงามมีความหรูหรา และมีความทันสมัย สำหรับใครที่กำลังมองหา กระถางโมเดิร์นอยู่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด

วิธีปลูกต้นไม้ในกระถางโมเดิร์น

  1. กระถางต้นไม้ให้เหมาะสมกับต้นไม้ที่ปลูก แน่นอนเลยว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ต้นไม้ของคนนั้นรอด ออกมาหาคุณเรื่องพันธุ์ไม้ที่มีความเจริญเติบโตดีมากเกินไป แต่มีกระถางต้นไม้ที่จำกัด จึงทำให้ต้นไม้นั้นขาดอากาศ แล้วถูกจำกัดพื้นที่ เป็นเหตุให้ต้นไม้มีใบหรือลำต้นที่ไม่สวยงามได้นั้นเอง เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะกำหนดความกว้างของกระถางประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงของต้นไม้ เช่น ต้นไม้ที่มีความสูง 15 นิ้ว คุณควรเลือกใช้กระถางที่มีความกว้างทั้งหมด 10 นิ้ว จึงจะสามารถจัดการกับส่วนของต้นไม้ได้อย่างสวยงาม จะช่วยให้ต้นไม้มีอากาศหายใจ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
  2. กระถางดอกไม้ที่มีรูและไม่มีรู แน่นอนเลยว่าไม้บางชนิดนั้นต้องการความโป่งสูง จึงจะต้องมีการระบายน้ำออกเป็นพิเศษ จึงจำเป็นจะต้องเลือกกระถางดอกไม้ที่มีลักษณะที่มีรู อย่างเช่นไม้สายพันธุ์กระบองเพชร คุณจะต้องเลือกทางไม้ที่เหมาะสม แต่สำหรับไม้บางชนิดที่ต้องการความชื้นสูง องค์สามารถใช้กระถางแบบไม่มีรูในการปลูกก็ได้ ขอส่วนใหญ่จะหาที่ไม่มีรูนั้นจะมีลักษณะพิเศษและมีความสวยงาม จึงทำให้หลายๆคนเลือกที่จะใช้กระถางไม่มีรูที่มีลักษณะต่างๆนั่นเอง 
  3. เมื่อซื้อต้นไม้มาวันแรกคุณสามารถที่จะนำมาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ได้เลย เพราะเชื่อว่ากระถางต้นไม้หรือขนาดของกระถางที่อยู่ในร้าน ส่วนใหญ่นั้นมักจะอยู่ในรูปแบบของพลาสติก หรือถุงดำ เพื่อง่ายต่อการขนย้าย แต่เมื่อคุณนั้นจะนำมาปลูกถาวรแล้ว คุณสามารถเลือกสถานที่มีขนาดใหญ่กว่า เตือนให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่นั่นเอง 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อกระถางโมเดิร์นที่เรานำมาแนะนำกัน ใครที่ยังไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของการเลือกกระถางต้นไม้มาก่อนก็สามารถที่จะนำเอาข้อมูลที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้นั้นไปใช้เป็นความรู้ในการเลือกซื้อกระถางกันได้เลย สำหรับครั้งหน้าเราจะนำเอาข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดสวนหรือการปลูกต้นไม้มาแนะนำกันอีกนั้น บอกเลยว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

วิดีโอเพิ่มเติม :

#กระถางโมเดิร์น #แนะนำกระถางโมเดิร์น #กระถางต้นไม้น่าใช้